Procházky 10:00 – 12:00

Pojďte se projít po své čtvrti a se dozvědět se, jak vypadala před 20, 50, nebo 100 lety. Zkuste pojmenovat a sdílet zajímavosti z vašeho okolí. Jaké příběhy mohou vyprávět starousedlíci a kolik vzpomínek mají místa, kterými procházíte každý den?

Každá procházka bude příležitostí ke sběru příběhů vaší čtvrtě, které dále využijeme pro aplikaci právě připravovaného alternativního průvodce Skryté město.

Vybírat můžete z této nabídky procházek, vyrážíme vždy v 10:00 (kromě bojové hry EXPORT) z místa srazu.Každa procházka bude komentována uvedeným průvodcem.

 
1. Obrazy paměti / Slovany
Sraz: před hospodou V Myslivně, Malostranská 53, Slovany (konečná tramvaje č. 1)
Trasa: vodárna / Škoda sport park / Malostranský most / pivní zahrádka Na startu
Průvodce: František Řezáče (Helena Šimicová – autorka knihy Příběhy paměti)
Nevíte kde se v Plzni říká Na Srandě a kde se na Slovanech točilo nejlepší pivo? Po hospůdkách, kolem vodárny až k Malostranskému mostu vás provede František Řezáč, jeden z pamětníků nedávno vydané knihy Obrazy paměti, která v příbězích mapuje novodobou historii obvodu Plzeň 2 - Slovany. Setkáte se i s dalšími pamětníky a skrze osobní historky se seznámíte se zajímavostmi lokality u Homolky.

 

2. Z Lochotína na Roudnou napříč historií
Sraz: u Lochotínského pavilonku
Trasa: Lochotínský park / bývalá Klotzova zahrada / bývalý židovský hřbitov / Zapomenutá zahrada / U pramenů / Roudná s překvapením
Průvodce: Lukáš Mácha (Maják Plzně)
O historii, vzpomínkách a pamětech.

 

3. Město nebo vesnice?
Sraz: u křížku před Modlitebnou metodistické církve evangelické v dolní části Bolevecké návsi (při cestě z města tramvají č. 1 vystoupit na zastávce Bolevecké náves)
Trasa: Boleveckou návsí / okolo bolevecké základní školy / k Sokolovně Bolevec
Průvodce: Eva Aubrechtová (Anthropictures)
Specifičnost místa, kde se snoubí pozůstatky středověké obce se sídlištní výstavbou, nabízí jedinečnou příležitost okusit přímý kontrast města a Vesnické památkové zóny. Proto bude předmětem této komentované procházky představení nejzajímavějších zlomků historického vývoje Bolevecké návsi a jejího okolí se zacílením na minulý a současný spolkový život.

 

4. Roudná, místo prodchnuté historií
Sraz: Lochotínská ulice u bývalé hospody U Lva
Trasa: Lochotínská ulice / Saloon Roudná / kostel Všech svatých
Průvodce: Barbora Malkusová (Anthropictures)
Obyvatelé nejstarší plzeňské čtvrti Roudná se nepovažují za Plzeňany, ale za Roudeňany, setkáme se zde s velkým patriotismem, sounáležitostí a hrdostí na samotnou čtvrť.Tato komentovaná procházka bude především o propojení historie místa spolu se současným neméně zajímavým životem roudenských obyvatel.

 

5. Paměti nábřeží
Sraz: náplavka řeky Radbuzy v blízkosti Wilsonova mostu (přístup od Sokolovny ve Štruncových sadech)
Trasa: náplavka / Sokolovna Štruncovy sady / Městské lázně / někdejší Dům kultury Inwest / Wilsonův most
Průvodce: Marek Sivák (Plzeň 2015 o.p.s.)
Vycházka s odborníky a pamětníky představí historii vepsanou do architektury nejvýraznějšího plzeňského nábřeží. Účastníci budou mít možnost projít se po náplavce, poznat významné veřejné stavby a prohlédnout si interiéry budov Městských lázní a Sokolovny. Procházka navazuje na projekt Pěstuj prostor - Řeka ve městě a přípravu Plzeňského architektonického manuálu.

 

6. Cyklotour de Doubravka
Sraz: Habrmannovo náměstí, Doubravka
Trasa: hospoda u Kostků / bývalá prádelna ve Spolkové ulici / vila v Republikánské ulici / divadlo Alfa / obchodní dům Centrum Doubravka
Průvodce: Ivana Rumanová (rezidence P2015)
Komentovaná cyklotour po Doubravce spojená se zastavením na místech, kam sa obyčejně lidé nedostanou. Procházka propojí výklad lokálních odborníků (historie, architektura) s osobní historií jednotlivých míst a s promítáním archivních filmů z Doubravky a Plzně. Filmy a místa jsou volené tak, aby spolu komunikovali, nebo kontrastovali a aby sa tak minulost a přítomnost míst dostali do vzájemné hry.

 

7. EXPORT - šifrovácí bojovka
Sraz: vodárenská věž, Pražská 19
Trasa: Přijďte si zahrát a dozvíte se :-).
Průvodce: Rufína Bázlová (rezidence P2015)
Startuje se libovolně mezi 10. a 11.hod. Každý zájemce na startu dostane krátkou instrukci a podklady ke hře. Na jednotlivých místech účastník získává obrázky, rozluštěním šifry dostává nápovědu na další bod trasy. Ve výsledku bude mít účastník na rukou kratký komiks, zakládající se na reálních příbězích Plzeňských imigrantů.

 

8. Klubová scéna 80. a 90. let
Sraz: náměstí Republiky u Andělíčka
Trasa: Oko / Zach / Mazaný králíček původní i současný / KB / Céčko na Americký / Divadlo pod Lampou
Průvodce: Vojta a Filip Rybín (Katedra sociologie ZČU)
Cesta po místech, kde se v devadesátých letech žilo, pilo i blilo. Doba se změnila, ale tyto stavy jsou nám pořád blízké a v Plzni zažily před dvaceti lety svůj vrchol. Klubová scéna míst zaniklých i stále funkčních nabízí jedinečnou cestu zpátky časem. Do dob, kdy se zrodil mýtus Hu100baru...