O akci

10:00 – 12:00 procházky s pamětníky po městských částech

14:00 – 19:00 kulturní program na vybraných místech městských částí, tzv. Ohniskách

19:00 – 22:00 sousedské vaření a stolování před a za domy po celé Plzni

 

Plzeň 2015 připravuje pro rok 2014 novou podobu již tradiční červnové akce Den Meliny Mercouri, která byla v minulých čtyřech letech realizována v centru města Plzně. Koncept DMM vznikl v době kandidatury a měl umožnit setkání a prezentaci plzeňských tanečníků na jindy rušné Americké třídě v centru Plzně. V dalších letech jsme ke spolupráci přizvali plzeňské studenty, umělce, kulturní a sociální NNO a zájmová sdružení. Hlavní změnou konceptu akce je přesun z centrálního městského obvodu do všech městských částí, kde budeme spolupracovat s místními aktivními skupinami i jednotlivci.

Dalšími našimi cíli i nadále zůstává oživení veřejného prostoru a rozvoj komunitních vztahů, zejména pak sousedství. Termín 31. 5. 2014 jsme volili s ohledem na European Neighbour`s Day, který je stále častěji využíván pro sousedské slavnosti v mnoha evropských městech. První ročník připravujeme na květen 2014 a doufáme v založení nové tradice, která zůstane v Plzni i po roce 2015, kdy by Evropský den sousedů měl být součástí kalendáře hlavních venkovních akcí projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury. Oslovujeme ke spolupráci radnice městských částí – ÚMO a doufáme v jejich podporu i v dalších letech tak, aby Plzeňané mohli s jejich podporou relizovat Evropský den sousedství každoročně i v budoucnu.